Janko Domšič & Zdeněk Košek: Stvořitelé nebe a země / Créateurs du ciel & de la terre

date of exhibition: 2006/06/16 - 2006/09/10
institution: Galerie Štěpánská 35 / Galerie 35
type of exhibition: kolektivní