Závěrečná diskuze s autory a překladateli / Abschlusdiskussion mit den AutorInnen und ÜbersetzerInnen

date of exhibition: 2005/11/07
institution: Divadelní studio státní konzervatoře (DISK)
type of exhibition: beseda/diskuse

notes:
21 hod.