Treťjakovská galerie

date of exhibition: 1958/10/29 - 1958/12/01
institution: ČSD
type of exhibition: kolektivní