Periferie Jindřicha Lenharta

date of exhibition: 1958/08
institution: Okresní vlastivědné muzeum
type of exhibition: autorská