Přírůstky Krajské galerie

date of exhibition: 1958/05/12 - 1958/05/31
institution: Dům umění
type of exhibition: kolektivní