Bioskafandrovci a mikrosvět Zdeňka Hostounského

date of exhibition: 2006/07/01 - 2006/07/29
institution: Státní úřad pro jadernou bezpečnost, foyer
type of exhibition: kolektivní