Milan Vácha: Sochy, Karel Štěpánek: Obrazy

date of exhibition: 2006/06/21 - 2006/07/31
institution: Sbor českých bratří
type of exhibition: kolektivní