Praha v české grafice

date of exhibition: 1959/10/05 - 1959/10/24
institution: Okresní vlastivědné muzeum
type of exhibition: kolektivní