Treťjakovská galerie

date of exhibition: 1959/11/01 - 1959/11/18
institution: Okresní vlastivědné muzeum
type of exhibition: kolektivní