Česká kresba

date of exhibition: 1960/08/11 - 1960/09/15
institution: ČSD
type of exhibition: kolektivní