České umění XX. století

date of exhibition: 1960/09/01 - 1960/09/25
institution: Okresní vlastivědné muzeum
type of exhibition: kolektivní