České umění XX. století

date of exhibition: 1960/10/15 - 1960/11/15
institution: Okresní vlastivědné muzeum
type of exhibition: kolektivní