Treťjakovská galerie

date of exhibition: 1960/10/12
institution: Okresní vlastivědné muzeum
type of exhibition: kolektivní