Mediteránní pozdrav - umělci z Pécse / Mediterrán üdvözlet - Pécsi müvészek

date of exhibition: 2006/06/29 - 2006/08/27
institution: Galerie města Plzně
type of exhibition: kolektivní

notes:
nadzemí i podzemí
výstava se koná v rámci Dnů maďarské kultury v Plzni