Milan Handl, Stanislava Grebeníčková: Sklo, šperk, malby, kresby / Glass, jewel, paintings, drawings

date of exhibition: 2006/06/29 - 2006/09/03
institution: Zámek Pardubice
type of exhibition: kolektivní