Radek Brož: Znovusetkávání

date of exhibition: 1999/03/31 - 1999/05/02
institution: Galerie Ambit (Ambit Kláštera bratří františkánů)
type of exhibition: autorská