Tisíc a jedna noc, příběhy z písku

Program
published, title (subtitle)
2006   Slovenský institut / Slovenský inštitút (Január 2006)