Mikoláš Aleš: Soubor náčrtů a kreseb

date of exhibition: 1961/01/23 - 1961/01/19
institution: Moravia, ZK ROH
type of exhibition: autorská