Marta Rožánková - Drábková: Obrazy z díla

date of exhibition: 1961/03/26 - 1961/04/01
institution: Okresní vlastivědné muzeum
type of exhibition: autorská