Z cest výtvarníků do zahraničí

date of exhibition: 1961/09
institution: Okresní vlastivědné muzeum
type of exhibition: kolektivní