Tvůrčí skupina Směr

date of exhibition: 1962/04/20 - 1962/05/20
institution: Vlastivědné muzeum
type of exhibition: kolektivní