Tvůrčí skupina Horizont

date of exhibition: 1965/02/05 - 1965/02/14
institution: Dům umění
type of exhibition: kolektivní

notes:
úvodní slovo René Murat