Dezider Tóth: Rezervácia

date of exhibition: 1994/03 - 1994/04
institution: Štátna galéria v Banskej Bystrici
type of exhibition: autorská