Dezider Tóth: Sťahovania a núdzové úniky 2000 - 2002

date of exhibition: 2002
institution: Slovenská sporiteľňa, galéria
type of exhibition: autorská