České malířství 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci

date of exhibition: 1982/09/09 - 1982/10/01
institution: Berlín (Berlin)
type of exhibition: kolektivní