České malířství 20. století ze sbírek Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci

date of exhibition: 1982/10/23/ - 1982/12/12
institution: Budyšín
type of exhibition: kolektivní