Počátky moderní architektury na Moravě a ve Slezsku

date of exhibition: 1982
institution: Oblastní galerie výtvarného umění
type of exhibition: kolektivní