Tomáš Císařovský, Jiří David, Antonín Střížek

date of exhibition: 1991/06 - 1991/08
institution: Museo di Stato - Galleria D'Arte Moderna e Contemporanea
type of exhibition: kolektivní

notes:
Vyšly 3 samostatné katalogy s texty Jany a Jiřího Ševčíkových