Skupina 001

Periodical
published, title (subtitle)
2006/03/30   Ateliér, čtrnáctideník současného výtvarného umění