České moderní sochařství od Gutfreunda k Wagnerovi

date of exhibition: 1946/09/27 - 1946/10/20
institution: Galerie Jos. R. Vilímek
type of exhibition: kolektivní

notes:
plakát výstavy: František Tichý