Česká sochařská kresba

date of exhibition: 1973/07/18 - 1973/08/19
institution: Kabinet grafiky
type of exhibition: kolektivní