Tomáš Císařovský: Korčula 94

date of exhibition: 1995/05
institution: Kabinet grafiky
type of exhibition: autorská