Česká medaile 1945 - 1975. Soudobá česká drobná plastika, medaile a sochařská kresba

date of exhibition: 1975/04/23 - 1975/05/19
institution: Muzeum Schwerin
type of exhibition: kolektivní