Česká medaile 1945 - 1975. Soudobá česká drobná plastika, medaile a sochařská kresba

date of exhibition: 1975/05/21 - 1975/05/27
institution: Bad Elster
type of exhibition: kolektivní