Česká sociální grafika

date of exhibition: 1975
institution: Teoretické ústavy LF UP
type of exhibition: kolektivní