Česká sochařská kresba

date of exhibition: 1977/09/04
institution: Brno (Brno-město)
type of exhibition: kolektivní