Setkání XV - Země, Encouter XV - Earth

date of exhibition: 2005/09/10
institution: Ateliér GH (Guttenberg Hůla)
type of exhibition: kolektivní