Institut tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě

date of exhibition: 2003
institution: Dům umění v Opavě
type of exhibition: kolektivní