Institut tvůrčí fotografie: 25/5

date of exhibition: 1996/02/01 - 1996/03/17
institution: Slezské zemské muzeum
type of exhibition: kolektivní