Institut tvůrčí fotografie: 25/5

date of exhibition: 1996/11/01 - 1996/11/25
institution: Galerie 4 - Galerie fotografie
type of exhibition: kolektivní