Institut tvůrčí fotografie: 25/5

date of exhibition: 1996
institution: Národní technické muzeum
type of exhibition: kolektivní