Institut tvůrčí fotografie: 25/5

date of exhibition: 1996
institution: Centrum kultury Poznania Zamek
type of exhibition: kolektivní