Institut tvůrčí fotografie: 25/5

date of exhibition: 1996
institution: Uniwersytecka Galeria Sztuki Wspólczesnej
type of exhibition: kolektivní