Letní výstava malých obrazů, grafiky a plastik

date of exhibition: 1965/02 - 1965/03
institution: Výstavní síň Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV)
type of exhibition: kolektivní