Praktické diplomové práce absolventů FaVU VUT v Brně 2006

date of exhibition: 2006/06/22 - 2006/07/16
institution: Galerie Fakulty výtvarných umění VUT Brno
type of exhibition: kolektivní