Praktické diplomové práce absolventů FaVU VUT v Brně 2006

date of exhibition: 2006/06/22 - 2006/07/16
institution: Galerie U dobrého pastýře
type of exhibition: kolektivní