Pavla Aubrechtová: Koláže a objekty

date of exhibition: 2006/06/28 - 2006/09/24
institution: Geofyzikální ústav AV ČR, přednáškový sál
type of exhibition: autorská

notes:
17. výstava cyklu Setkávání