České malířství a sochařství 20. století

date of exhibition: 1979/05 - 1979/06
institution: Banská Bystrica
type of exhibition: kolektivní