Česká sochařská kresba XX. století

date of exhibition: 1979/07/18 - 1979/09/22
institution: Dům umění
type of exhibition: kolektivní