České poválečné umění

date of exhibition: 2006/03/15 - 2006/04/30
institution: Galerie U Betlémské kaple
type of exhibition: kolektivní